Phương Đông phối hợp với hãng BD và Khoa Vi sinh Bệnh viện Bạch Mai tổ chức khoá đào tạo liên tục về Kiểm soát chất lượng Kháng sinh đồ

Từ 23 đến 26/10/2018, Tại khoa Vi Sinh Bệnh viện Bạch Mai đã diễn ra khoá đào tạo liên tục về Kiểm soát chất lượng Kháng ...

PHƯƠNG ĐÔNG TÀI TRỢ HỘI NGHỊ KHOA HỌC HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU TOÀN QUỐC 23-25/5/2018